Inactiv Fiscal

 
Sistemul va permite sa verificati gratuit daca un contribuabil este inactiv fiscal sau reactivat.

Verifica Firma  CUI:  

Introduceti CUI-ul firmei, apoi textul din imaginea de mai jos si apasati butonul "Trimite" .
 

Aspecte legislative privind contribuabilii inactivi fiscali sau reactivati

 

A. Declararea inactivitatii fiscale de catre Autoritatea Fiscala

Conditiile in care o firma este declarata inactiva fiscala sunt stipulate in "Codul de Procedura Fiscala art 78^1".

Mentionam din articolul 78^1 urmatoarele:

(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Procedura de declarare a unei firme ca fiind inactiva fiscal se regaseste in "Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala".

In cazul in care firma este declarata inactiva numai de catre Autoritatea Fiscala, atunci ea isi poate desfasura activitatea normala, respectiv activitatea pentru care a fost inregistrata la Registrul Comertului.

In perioada inactivitatii fiscale, firmele pot desfasura activitati economice pentru care exista obligatia platii catre bugetul de stat a tuturor impozitelor si taxelor.

Firma inactiva fiscal va putea emite facturi, dar nu va putea deduce din cheltuieli si nici TVA-ul incasat. In plus, pentru facturile emise de o firma declarata inactiva de catre Autoritatea Fiscala, partenerii acesteia nu vor putea deduce TVA-ul si cheltuielile!

In perioada in care firma este inactiva fiscal, aceasta trebuie sa depuna toate declaratiile pentru care are obligatii, respectiv cele inscrise in vectorul fiscal. Totodata, o firma declarata inactiva de catre Autoritatea Fiscala este obligata sa faca toate inregistrarile obisnuite in contabilitate.

B. Declararea inactivitatii fiscale prin suspendarea activitatii firmei

Firmele se pot suspenda la Registrul Comertului conform Legii nr. 31/1990, din propria initiativa, pentru o perioada de maximum 3 ani. Perioada de inactivitate este inscrisa ca mentiune in Registrul Comertului.

In perioada in care si-au suspendat activitatea, firmele nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au autorizat si, in consecinta, nu mai pot emite facturi.

anaf