Status Tva

 
Aici puteti verifica gratuit daca un contribuabil este inregistrat ca platitor de TVA.

Verifica Firma  CUI:  

Introduceti CUI-ul firmei, apoi textul din imaginea de mai jos si apasati butonul "Trimite" .
 

Aspecte legislative privind contribuabilii platitori de TVA

 

Aspectele legale privind inregistrarea si plata TVA sunt stipulate in "Codul Fiscal Art 153" (extrase):

ART. 153 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b) si d), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;

2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).

 

ART. 154 Prevederi generale referitoare la inregistrare

(1) Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 ;si 153^1, are prefixul "RO", conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2.

(2) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.

(3) Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele nestabilite in Romania care sunt obligate la plata TVA in Romania conform art. 150 alin. (1) pot fi scutite de inregistrarea in scopuri de TVA in Romania.

(4) Persoanele inregistrate:

a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;

b) conform art. 153^1 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA:

1. furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) - (6) si art. 151;

2. beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru, catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2).

Status TVA