RisCo Szerződési Feltételek

 

A www.risco.ro (RisCo) honlapjára fellépve egyetért a részletezett általános szerződési feltételekkel, a továbbiakban ("Egyezmény"). Ezen feltételek betartásával használhatja a RisCo oldalt és ezen oldal összes alfejezetét, valamint a tartalmát is / Az ezen található online szolgáltatásokat on-line disponibile pe acesta, valamint Szolgáltatásokat, newsletter-eket, tartalmakat, adatbázisokat vagy megjelenített információt (melyeket a továbbiakban általánosan "Szolgáltatásoknak" nevezünk).

 

Ha továbbá szeretné használni a Szolgáltatásainkat, beleegyezik abba, hogy ezen megállapodás általános feltételeit betartja. Ha nem ért egyet az általános szerződési feltételekkel, a RisCo nem óhajt hozzáférést biztosítani Szolgáltatasaihoz és ezért megkérjük, hogy a továbbiakban ne használja többé Szolgáltatásait.

 

1. A jelen Megállapodás frissítése A RisCo, megváltoztathatja, a szabad belátása szerint, időnként ezen Egyezmény egyes előírásait. A módosítások és az Egyezmény új formája a weboldalon fog megjelenni, amikor Ön oda belép a Felhasználói számlájára. Amennyiben nem ért egyet az Egyezménnyel, nem fogja tudni használni az ügyfélszámlát. Javasoljuk, hogy bizonyos időnként olvassa el az Egyezményt az esetleges módosítások frissítése miatt. A Szolgáltatások használatával egyetért az Egyezményben létrejött módosításokkal is.

 

2. További feltételek Egyes Szolgáltatások vagy ezek egyes részei további használati feltételektől függhetnek , ezek a megfelelőoldalakon vagy a megjelenített szerződési mintákon lesznek részletezve. Jelenlegi iratban elismeri, hogy egyetért az összes feltétellel, ami ezen Szolgáltatások használatát feltételezik és ezek ellentmondásba kerülnek, akkor a pótlagos szpecifikus szerződési feltételek élveznek prioritást az általános szerződési feltételekkel szemben.

 

3. Szerződések. A felhasználóknak lehet megkötött szerződése a Risco Servicii Financiare SRL -vel az oldal Szolgáltatásaiért, amelyek bizonyos sajátos vagy megegyezéses rendelkezéseket is tartalmaznak. Ha egyes rendelkezések ellentétben állnak ezen Egyezménnyel, akkor azok a feltételek fognak érvényesülni, melyek a felek közös megyezésen alapuló szerződésében lettek megfogalmazva, és amelyet a felek már aláírtak.

 

4. RisCo. A RisCO egy online szolgáltatás, mely a www.risco.ro weboldal és aldomainjei által működik és a felhasználóknak lehetőséget biztosít a Romániában bejegyzett cégek online jelentéseihez, pénzügyi és jogi helyzetére vonatkozó adataihoz és információihoz hozzáférni.

 

5. Tulajdon, általános használati korlátozások

5.1. A Tulajdon A Szolgáltatások használatával beleegyezik abba, hogy a szövegek, információk, adatok, grafikonk, képek, audio- és videofelvételek, rajzok, az általános megjelanés, kompilálálsok, meta data, reklámok és minden egyéb olyan elem, amelyet intellektuálisan védni lehet ("Tartalom"), a Szolgáltatások segítségével a RisCo tulajdonát képezik, valamint azok tulajdonát, akik reklámoznak vagy harmadik személyek tulajdonát, ezeket a továbbiakban általános kifejezéssel Információszolgáltató"-nak nevezünk és a copyright si az intellektuális tulajdonra vonatkoző.törvények védik őket

5.2. Bejegyzett védjegy A RisCo - Cégek Monitorizálásának Ellenőrzése a Risco Servicii Financiare SRL bejegyzett védjegyével rendelkezik a 129973-es számú márkabejegyzési Tanusítvány szerint, melyet az Találmányok és Védjegyek Állami Hivatala adott ki 01.11.2013.11.01.-én.

5.3. Általános használati korlátozások Hacsak nem rendelkezik az előzetes engedélyünkkel, nincs joga sokszorosítani, eldani, publikálni, terjeszteni, továbbítani, kibocsátani, megjeleníteni, kereskedelmi céllal kínálni vagy használni ezen Szolgáltatások által rendelkezésre álló Tartalmakat, a következők kivételével: ha felajánlunk íméles továbbítási Szolgáltatásokat vagy egyéb hasonló szolgáltatást, amely a Szolgáltatások bizonyos cikkéhez tartozik, használhatja íméltovábbításra vagy egyéb hasonló továbbításra, más személyeknek a megfelelőinformáció továbbküldésére.

5.4. A Tartalom megváltoztatása Beleegyezik abba, hogy ne változtassa és ne rendezze át a Tartalmat. Beleegyezik abba, hogy ne használja fela Tartalmak egyes részeit, címeket vagy részleteket,hogy azokat más weboldalakon vagy egyéb szolgáltatások keretében felhasználjanak, vagy hogy a Tartalmat kereskedelmi célokra használja. Beleegyezik abba, hogy ne töltsön fel, ne jelenítsen meg vagy ne küldjön a Tartalom által kínált Szolgáltatást blogokra, ímállistákra, elektronikus formátumú jelentésekhez, kivéve a RisCo által kínált szogáltatásokat (pl. RSS Feed típusu), vagy csak miután írásos beleegyzésünket adjuk.

5.5. Nyilvános információ A román jogszabályok szerint a RisCo jogosult bármilyen nyilvános információ megjelenítésére vagy felhasználására mindaddig, amíg nincs hivatalos szabályozás a használat korlátozására / korlátozására / tiltására.

 

6. Felhasználói fiók - Titoktartás

6.1. Annak érdekében, hogy hozzáférhessen bizonyos Szolgáltatásokhoz vagy ezek részeihez, kötelesek Felhasználóként regisztrálni, illetve FelhasználóiSzámlát nyitni (Ügyfélszámlát). regisztráció alkalmával inregistrare, egyetért azzal, hogy igazi és helyes információkat adjon meg magáról. Bármilyen információ, amit a registrációs folyamat révén tölt ki, vagy amelyet ilyen módon tudunk meg Önről, az adatvédelem princípiumai szerint kezelendő. Amikor regisztrál user name-et, felhasználónevet kell használnia (ímálcímet) valamint egy jelszót,amelyek egyediek.

6.2. Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítjuk a felhasználónév és jelszó elfogadását, ha ezek más személy identitását használják, vagy úgy tartjuk, hogy nem megfelelőek. Az Ön felelőssége, hogy megfelelőjelszót válasszon.

6.3. A RisCo semmilyen felelősségre nem vonható, ha más személyek használják az Ön identitását a Szolgáltatásai során. Ha ilyen jellegű gyanúja van, vagy azt hiszi, hogy más személyek az Ön beleegyezése nélkül használják a jelszavát, kérem jelezze ezt a RisCo technikai osztályán.

6.4. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen típusú információt nyilvánossára hozzunk Felhasználóinkkal vagy Ügyfeleinkkel kapcsolatban, beleértve a regisztrációs adatokat is, hogy megóvjuk a tulajdonjogunkat, valamint megvédjük a Felhasználóink és Ügyfeleink érdekeit. Semmilyen körülmények közt nem fogunk semmiféle birtokuknban lévőszemélyes információt elárulni harmadik személyeknek.

6.5. A RisCo fenntartja a jogot, hogy korlátozza vagy blokkolja bármilyen Felhasználó hozzáférését a szolgáltatásokhoz, ha azt tapasztalja, hogy az oldalon szkennelési folymatokat indít és visz véghez, vagy bármilyen más automatikus adatgyűjtési folyamatot indít az oldalon megjelent információkkat illetően. A Felhasználók elfogadják, hogy ha adatkiszivárogtatás gyanuja merül fel a RisCo informatikai rendszerein keresztül automatikusan szpeciális ellenörzőprogrammokat indítsanak el, a programmkezelőemberi voltát illetóen (CAPTCHA rendszerek) ezáltal feltárva, hogy a felhasználó egy személy vagy pedig egy informatikai programm.

6.6. A felhasználók egyértelműen elfogadják, hogy ne használjanak informatikai applikációkat/programmokat, a RisCo-n megjelenőinformációk hozzáfáfáséhez. A RisCo oldal használata egymást követőfolyamatok futtatásával, a felhasználó applikációi/programmjai segítségével, az előzőleg elindított folyamat befejezése előtt, procesului lansat anterior, "Denial of Service"- típusú támadásnak lesz megítélve és eszerint vagy hasonlóan lesz kezelve.

6.7. A felhasználók egyértelműen elfogadják, hogy ne kezdeményezzenek / vagy ne végezzenek semmi olyan tevékenységet, ami más kedvezményezettek hozzáférését korlátozhatná a RisCo rendszerhez, vagy amelyek megakadályoznák a felkínált szolgáltatások megfelelőműködését.

 

7. Fizetett szolgáltatások

7.1. A RisCo kétféle szolgáltatást nyújt:Ingyenes Szolgáltatásokat amiknek hozzáférése és használata korlátlan bármilyen felhasználó részéről és Fizetett szolgáltatásokamikhez a szolgáltatás árának kifizetése után lehet csak hozzáférni

7.2. A Fizetéses Szolgáltatások részletei és az áraik fel vannak tüntetve, minden szolgáltatásnak a neki megfelelőoldalon ott van az ára is, a szerződési feltételek pedig a megjelenített szerződésmintákon vannak részletezve.

7.3. A Fizetett szolgáltatások megvásálásához nem szükséges szerződést kötnie a feleknek. Ezek használata számla alapján is történhet, melyet a Szolgáltatás vásárlása után állítanak ki.

7.4. A Risco hitelek a vásárlás napjától számítva 12 hónapig érvényesek. Rendszerük érvényességének lejártával automatikusan törli az ügyfélszámlán az adott időpontban fennálló összes kölcsönt.

7.5. A RisCo hitelek megszerzéséhez nincs szükség szerződés aláírására a felek között. A hitelezők megszerzése és felhasználása a Credits beszerzése után kiadott fiskális számlán történik.

7.6. A költségvetési számlák kibocsátása csak elektronikus formában. Szerint a román törvény nélkül. 227/2015 Art 319, Alin. 4 és 24, a felhasználók a www.risco.ro honlapon, és a kedvezményezettek valamennyi Risco Szolgáltatásaink Financiare SRL elfogadja, hogy a számlák kibocsátása csak elektronikus formában, és csak akkor lesz.

 

8. Árpolitika

8.1. A RisCo-nak joga van bármikor és bármilyen, az oldalon szereplőSzolgáltatás árát megváltoztatni, ezek beszerzési árának függvényében, valamint attól függően, hogy mibe kerül ezen RisCo Szolgálatatások működtetése. A RisCo nem köteles bármilyen módon megindokolni az ármódosítást és más formalitásoknak sem kell eleget tennie a Felhasználókkal szemben.

8.2. A RisCo kínálhat kedvezményeket (diszkontokat) és bónuszokat a szolgáltatásaira, a szolgáltatások népszerűsítési politikájának megfelelően.

8.3. A Risco Servicii Financiare SRL-vel megkötött érvényben lévőszerződések alapján történőfizetett szolgáltatások esetén, az árak és a különleges szerződési feltételek, melyek a szerződésben szerepelnek, érvényben maradnak függetlenül a weboldalon megjelenőmódosításoktól, amik a Szolgáltatásokra vonatkoznak.

8.4. A felhasználók igényelhetik a Szolgáltatásokért kifizetett összegek megtérítését a vásárlást követ莲 (tizennégy) napon belül, amennyiben ezeket a szolgáltatásokat nem használták. A 14 napos határidőlejárta után, a Risco Servicii Financiare SRL semmilyen összeget nem fizet vissza, sem részlegesen sem teljesen, a Szolgáltatások pedig a Felhasználók rendelkezésére állnak arra a periódusra amire eredetileg ki lettek fizetve.

 

9. A felelősség korlátozása

9.1. A RisCo szolgáltatásai kizárolagosan tájékoztató jellegűek és NEM képeznek tanácsot, ajánlást, ajánlatot vagy meghívót vásárlásra vagy termékek és/vagy szolgáltatások előjegyzésére és nem is képezhetik semmiféle szerződés vagy elkötelezettség vállalásának vagy megszűntének alapját, sőt még garanciát sem jelentenek a felhasználó bizonyos kötődőtevékenységei kockázatának csökkentését vagy kiiktatását illetően.

9.2. A RisCo szolgáltatásokban található információk felhasználása kizárólagosan a felhasználó kockázatára történik.A RisCo csak az elektronikus közeget jelképezi, amely segítségével ezek a szolgáltatások elérhetőek bizonyos intézményektől származó adatok feldolgozása révén. A RisCo Szolgálatások a kérelmezők részére informatív jellegűek és nem lehet őket hivatalos iratként felhasználni.

9.3. Sem a RisCo, sem bármelyik alkalmazottja, semmilyen felelősséget nem vállal a következőkért:
- gazdasági jellegű veszteségek, beleértve, de korlátozva a keresetkiesést, profitveszteséget, szerződésvesztést, használati kiesést, lehetőség elmulasztását, üzleti vagy megtakarítási lehetőséget;
- kereskedési alapú veszteségek, a képjog vagy a reputáció ellen fellépőmódosítások;
- különleges vagy véletlen veszteségek vagy károk, melyek közvetlenül vagy közvetve jönnek létre, a www.RisCo.ro oldal és az által ajánlott Szolgáltatások használata következtében;

 

10. Az Információ Terjesztésének Joga

10.1. A Felhasználóknak jogukban áll használni a Szolgáltatásokat, valamint az információkat, adatokat és jelentéseket, melyeket a RisCo segítségével szereznek meg saját tevékenységük keretében és ingyenesen továbbíthatják is ezeket harmadik személyek felé, de csak a RisCo által küldött formában.

10.2. A Felhasználók kötelesek a RisCo segítségével megszerzett információkat / adatokat / jelentéseket megőrizni és NEM viszonteladni, olyan formában, ahogyan azt a rendszeren keresztül megkapták, de egyéb módosított formában sem adhatják tovább. A viszonteladás csak a Risco Servicii Financiare SRL előzetes írásos beleegyezésével lehetséges.

10.3. A Felhasználók kötelesek NEM változtatni és kitölteni semmilyen formában, sem a grafikát, sem a RisCo Szolgáltatások tartalmát. A Felhasználók kötelezik magukat, hogy NEM törlik / távolítják el / rejtik el bármilyen formában bármilyen módszerrel a RisCo azonosítási elemeit, illetőleg a RisCo emblámát si "RisCo" vízjelet (watermark) azokra a szolgáltatásokra, amelyek tartalmazzák ezeket az elemeket.

 

11. A Felhasználók által generált tartalom

11.1. A Felhasználók által generált tartalom. Egyes Szolgáltatások keretén belül alkalom adódik cimkézésre, rating elvégzésére, szavazásra és kommentár írására vagy bizonyos támákon belül párbeszédben való részvételre. Bármilyen tartalom, információ, grafikon, audio vagy videófelvétel, képek és linkek, melyeket saját profilként vagy elkövetkezőtevékenységekkel kapcsolatban küld el, amelyeket a továbbiakban "a Felhasználó által létrehozott Tartalom" - nak nevezünk, ebben az Egyezményben néhány szerződési feltétel témáját képviselik, amelyeket az alábbiakban részletezünk.

11.2. Más Felhasználókkal szembeni elővigyázatosság és a Felhasználók által generált tartalom A Felhasználóktól származó tartalom tartalmaz információkat, véleményeket, vélelmeket és ajánlásokat több személy és szervezet részéről és arra szolgál, hogy információk megszerzésében segítsen saját döntések meghozatala érdekében. Teljes mértékben Ön a felelős a befektetésekre vonatkozó döntésekért, valamint azon információk helyességének ellenőrzéséért, amelyekre alapoz. A RisCo nem vállal garanciát semmilyen más Felhasználó által megfogalmazott ajánlásért vagy véleményért. A RisCo nem ellenőrzi állandóan a Felhasználóktól kapott Tartalmakat. Ennek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy monitorizáljuk vagy bármely pillanatban kiiktassuk Szolgáltatásaink közül bármely, a Felhasználók által feltöltött Tartalmat, anélkül hogy előre szólnánk. Meg kell érteniük, hogy egyes Felhasználók lehet valójában nem azok, akiknek mondják magukat. A RisCo nem ellenőrzi állandóan a Felhasználók idenititását és személyes adatait. Nem garantálhatjuk, hogy a Felhasználók által kitöltött profilok teljesen korrektek. Meg kell érteniük, hogy egyes Felhasználók Szolgáltatásainkat a saját nyereségük céljaira használhatják. Ezért azt ajánljuk, hogy óvatosan kezeljék a megszerzett információkat. A Felhasználóktól származó Tartalmak bizonyos esetekben tévesek vagy megtévesztőek lehetnek.

11.3. A Felhasználók Információjának Terjeszése Hogyha bármilyen Felhasználótól származó Tartalmat feltölt, megjelenít vagy küld, a RisCo feltételezi, hogy joga van ezt megtenni és semmilyen törvényenk nem mond ezzel ellent vagy nem bántja meg senki jogát ezzel. Azáltal, hogy tartalmakat tölt felt, jelenít meg vagy küld a RisCo szolgáltatások irányába, nem exkluzív, átruházható és visszavonhatatlan jogot biztosít a RisCo-nak, hogy használja, terjessze, publikálja, megmutassa, sokszorosítsa a aTartalmakat és újabb anyagokat hozzon létre a küldött Tartalomak alapján, bármilyen médiaeszköz segítségével, részben vagy teljesen, semmiféle kötelezettség nélkül a RisCo részéről, hogy Önnek ezért fizessen. Ugyanakkor jogot biztosít nekünk a Tartalom használatának engedélyezésére, a Felhasználó vagy egyéb Felhasználók által ezen Egyemény általános feltételeinek értelmében, beleértve az Ön által megjelenített Tartalom megjelenítési jogát más Felhasználók irányába, beleértve egy úgynevezett RSS Feed -nek nevezett eszköz használatát is.

11.4. Kizárás A RisCo-nak joga van kizárni / törölni bármilyen okból a Felhasználótól származó bármilyen Tartalmat anélkül, hogy ezt előzőleg bejelentené. Ez a jog magába foglalja az összes olyan anyagot mely a Szolgáltatások használatát feltételezi a Felhasználók részéről, beleértve a Felhasználószámlákat, megjelenítéseket, profilokat vagy egyéb perszonalizált információt, amelyet a Szolgáltatások használata alkalmával hoz létre .

11.5. Magatartási szabályok A Szolgáltatások összes Ügyfele és Felhasználója az alábbi viselkedési szabályot köteles betartani:
- Nem fogja követni vagy zaklatni az oldal semmilyen más Felhasználóját sem
- Nem fog közbelépni más Felhasználók által használt Szolgáltatások menetébe, beleértve más Felhasználók munkamentének megszakításását is, automata vagy kézi módszerekkel, ezáltal nehezítve meg , vagy bármilyen módon negatívan befolyásolva más felhasználók hozzáférését a Szolgáltatásokhoz.
- Nem fog megpróbálni smmilyen nevet vagy ímélcímet kereskedelmi célokra felhasználni és nem fog begyűjteni vagy tárolni semmilyen személyes jellegű adatot bármely Felhasználó Szolgáltatások rovatából
- Nem fogja a szolgáltatásokat semmilyen illegális célra használni, nem tölt le, nem jelenít meg vagy nem javasol semmi olyan Felhasználó által generált tartalmat, amely obszcén vagy sértőfaji, etnikai, rassziális vagy egyéb okból , ami káros, vulgáris, megfelelőtlen, nem odavaló vagy vádló, avagy más személy intimitása vagy személyi tulajdojoga ellen támad.
- Nem veheti át seki más személy vagy cég identitását, nem deformálhatja más személy vagy entitás kapcsolatát, nem fog hamis identitást létrehozni, hogy más személyt becsapjon vagy megcsaljon.
- Nem tölt fel,nem jelenít meg, vagy javasol olyan Felhasználó által generált tartalmat, amely vírust, 'trójait', káros kódot vagy bármi más szoftwert vagy kártevőprogramot tartalmaz, amely megszakíthatja a RisCo által szállított Szolgáltatásokat, megzavarhatja a Felhasználókat hogy hozzáférjeneka Szolgáltatásokhoz vagy gátolhatja bármilyen szoftver, hardver, készülék vagy kellék megfelelőműködését a szolgáltatásokkal kalópcsolatban.
- Megfelelőtiszteletetl tanusít más Felhasználókkal szemben. Ha nem ért egyet a Szolgáltatásoksorán megnyilvánulú valamilyen véleménnyel, megvan a lehetősége, hogy saját véleményét is megjelenítse. De mindenképpen ajánlott, hogy mindíg tartózkodjon az ellenvéleményt megjelenítőszemély ellen irányuló személyes támadástól.
- Nem fog megszegni semmilyen helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényt vagy bármilyen namzeti hatóság általki bocsájtott akármilyen más szabályt vagy rendeletet.
-Nem tölt le, nem jelenít meg, nem javasol, vagy nem bocsájt rendelkezésre semmilyen más módon semmilyen Tartalmat, melynek közzétételére nincs jogosultsága, semmilyen törvény vagy szerződéses vagy bizalmi kapcsolat alapján (mint a például kiváltságos vagy bizalmas információk, melyek a munkaszerződéseken vagy bizalmas megegyezéseken alapulnak).
- Nem fog letölteni, megjeleníteni, javasolni vagy rendelkezésre bocsájtani semmiféle módon Tartalmakat, amelyek bármilyen engedélyt, márkát/márkajelzést, kereskedelmi titkot, vádjegyet vagy bármilyen más személy tulajdonjogát megszegik
- Nem fog letölteni, megjeleníteni vagy javasolni nemmegfelelővagy irreleváns üzeneteket.

 

12. Megszűnés/Megsemmisítés

12.1. RisCo megszakíthatja vagy megváltoztathatja Szolgáltatásait, teljes mértékben vagy részlegesen, vagy azok hozzáférését az ön számára, bármely pillanatban azonnal és egyoldalóan. RisCo véget vethet ezen egyezménynek és az ön hozzáférésánek a Szolgáltatásokhoz, vagy ezek bármely részéhez, bármely pillanatban, anélkül hogy köteles lenne ezen döntését megindokolnia.

12.2. A fizetett Szolgáltatások esetében, a szerződéses Felhasználóknak, akik fizettek a szolgáltatásokért, joguk van a szolgáltatások megszűnte vagy felmondása után 30 napon belül a nem használt szolgáltatásoknak / mennyiségeknek megfelelőösszeget visszakapni.

 

13. A Honlap változtatása

13.1 . A RisCo fenntartja a jogot, hogy objektív okokból bármikor és bármilyen módón a www.RisCo.ro oldal bármely szekciójában változtasson anélkül, hogy köteles lenne bármilyen módon alátámasztani a változtatást, vagy hogy előzöleg ezt jelezné vagy bármilyen más kötelezettség vagy formalitás teljesítése terhelné a felhasználók fele.

13.2. A RisCo fenntartja a jogot, hogy bármikor eltávolítson az oldaláról bármilyen információt vagy a RisCo által meghatározott diszkrecionális időre felfüggessze a felhasználó dreptul utilizatorului teljes vagy részleges hozzáférését a Szolgáltatásaihoz, vagy az oldal hozzáférését korlátozza vagy csak az oldal egyes részeihez való hozzáférést, bármilyen okból, beleértve , de nem kizárólagosan bármilyen reklamáció vagy vád folytán, mely harmadik személy vagy hatóságok részéről jön, vagy minden olyan esetben, amikor a RisCo úgy ítéli, hogy a felhasználó nem tartotta be az általános szerződési feltételeket, illetve ennek a gyanúja merül fel. Minden ilyen esetben a RisCo valamelyik fent említett intézkedést fogja érvényesíteni, jogában áll ezt az intézkedését megindokolni, ha ez szükséges vagy célszerű, anélkül, hogy bármilyen erre vonatkozó kötelezettsége lenne.

13.3. A felhasználók egyértelműen elfogadják, hogy a Szolgáltatások egyszerű használata vagy az oldalhoz való hozzáférés a www.RisCo.ro oldal által a teljes és a feltételek nélküli elfogadását jelenti a végrehajtott módosításnak vagy módosításoknak. Bármilyen esetben,amikor a felhasználóknak észrevétele vagy fenntartása van jelen egyezmény bármelyik előírásával kapcsolatban, kötelesek a szolgáltatásaink használatát azonnal abbahagyni

 

14. Az "ahogy van" szolgáltatás felajánlása

14.1. A RisCo által felajánlott szolgáltatások az "ahogy van", "ahogy rendelkezésre áll", princípium szerint állnak rendelkezésre, semmiféle közvetett vagy közvetlen garancia nélkülés semmilyen felelősség a RisCO részéről ezekkel kapcsolatban nem vállalható.

14.2. A RisCo nem garantálja a biztos, folyamatos és folytonos hozzáférést a szolgáltatásaihoz. A RisCo nem felelős semmilyen problémáért vagy a hálózatok és telefonvonalak miatt, online internetrendszerek, szerverek, internetszolgáltatók, felszerelések, számítógépek, programmok, vagy bármilyen más olyan elem működése miatt, melyek a szémélyi számítógépek meghibásodását okozhatják ezen oldal használata következtében

14.3. RisCo minden lehetőt megtesz majd annak érdekében, hogy a kínált Szolgáltatások hozzáférése biztosított legyen a nap 24 órájában, hetente 7 napot. A Felhasználók elfogadják, hogy a szolgáltatások esetlegesen hozzáférhetelenek lehetnek, beleértve de nem limitálva a felszerelések vagy hálózatok nem működését, időszakos javítások vagy karbantartási munkálatok elvégzése miatt, mely okok a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek.

14.4. A RisCo nem kínál semmiféle garanciát és semmiféle közvetlen vagy közvetett felelőssége nincs, bármilyen információra vonatkozóan, ami az oldalon kerül bemutatásra vagy ezen oldal közvetítésével érhetőel. a partnerek által kínált tartalommal együtt vagy pedig az oldal más felhasználói által. A RisCo nem vonható felelősségre, semmilyen módon és semmilyen mértékben ezen információk helyességét illetően, bármilyen pontatlanságért, hibáert vagy kihagyásért ami a bemutatott információkra vonatkozik, vagy ezek továbbítására vagy közlésére, teljes mértékben vagy részlegesen, a kapott eredményekért, amikhez az oldalon talált információk vagy szolgáltatások alapján jutott hozzá, a szerzői jogok tiszteletben tartásáért, vagy az oldalon közölt információk jogosságáért, vagy bármilyen más információért, melyekhez az oldal révén jut hozzá.

14.5. A RisCo honlap tartalmazhat kapcsolatokat más oldalak vagy források eléréséhez. Mivel a RisCo-nak nincs semmiféle kontrollja ezen oldalakat vagy forrásokat illetően, az oldal használata által beleegyezik abba, hogy a RisCo nem felel ezek hozzáférhetőségéért, nem garantálja és nem felel semmiféle tartalom, reklám, termék vagy egyéb anyag miatt, amik ezeken az oldalakon szerepelnek vagy innen hozzáférhetőek.

14.6. A www.risco.ro honlapra lépéssel ön beleegyezik abba, hogy a RisCo bármiféle bírósági vagy bíróságon kívüli felelősség alól fel van mentve, és az esetleges bírósági költség vagy minden egyéb olyan költség térítése alól is, amely abból ered, hogy ön nem tartja be ezen szerződés általános feltételeit.

 

15. Tajékoztató a személyes adatok védelmére vonatkozóan

15.1. A 677/2001 -es számú Törvény előírásai értemében, mely a személyek védelmére vonatkozik a személyes jellegű adatok feldolgozására valamint ezen adatok szabad áramlásának szabályozására , melyet az 506/2004-os számú Törvény módosít és egészít ki, amely a személyes jellegű adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozik az elektronikus kommunikáció területén, a S.C. Risco Servicii Financiare S.R.L. biztonságos körülmények közt kezeli az adatait és csak a megadott célokra használja fel azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön ad meg nekünk magáról. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok amelyeket megad, reklám, merketing és hírdetés céljából is feldolgozásra kerülnek, valamint a www.RisCo.ro. weboldal által kapott szolgáltatásokra kiállított törvényes fizetési dokumentmok összeálítasa során.

15.2. Ön, választása szerint, néhány olyan személyes adatát adja meg nekünk, amelyek segítségével érvényes számlát tudunk nyitni és Ön a www.RisCo.ro oldalon kínált szolgáltatásokat igénybe veheti a S.C. Risco Servicii Financiare S.R.L. -től.

15.3. A regisztrált információkat a RisCo Servicii Financiare fogja felhasználni és csaka következőcímzetteknek fogja őket közölni: Önnek és a könyvelési cégnek, aki a törvényszerűen ellenőrzi és bejegyzi a fizetési dokumentumokat.

15.4. A 677/2001-es számú törvény értelmében, hozzáférési joggal rendelkezik, joga van az adatokat módosítani, joga van arra hogy ne essen egyéni megítélés alá és joga van a törvénykezéshez fordulni. Ugyanakkor jogában áll ellenállni a személyes jellegű adatok feldolgozásának, amelyek öÖnre vonatkoznak és kérheti ezen adatok törlését. Egyetért azzal, hogy személyes adatai törlése után a számlája adatai is törlődnek a rendszerből és lehetetlenné válik S.C. Risco Servicii Financiare S.R.L.-en keresztül szolgáltatásokat beszerezni. A hivatalos fizetési dokum,entumokba beírt adatokat nem töröljük.

15.5. Ezen jogok gyakorlása érdekében letehet egy írásos kérelmet, amelyet majd küldjön el ímélben is az office@risco.ro címre.

15.6. Ha az Ön egyes adatai nem helyesek, kérjük erről tájékoztasson minél hamarabb.

 

16. Általánosságok

16.1. Ez az agyezmény tartalmazza a felek végsőés teljes egyezményét a Szolgáltatások használatára vonatkozóan ésminden előzőés jelenlegi szóbeli vagy írásos Egyezményt helyettesít, a Szolgáltatások használatára vonatkozóan. Ez az Egyezény személyes jellegű, ami azt jelenti, hogy az ebből származó jogok és kötelezettségek nem átadható/átruházható semmilyen más személyre. Jelenlegi Egyezménynek semmilyen harmadik személy nem lehet kedvezményezettje.

16.2. Ezek a használati feltételek a román törvények tiszteletben tartásán alpulnak és ezek vezérlik őket. Az alkalmazható törvények határáig, a felek visszavonhatatlanul egyetértenek abban, hogy a román hatóságok exkluzív hatalmában áll esetlegesen felmerülőbármilyen nézeteltérést megoldani, mely jelen használati feltételekból adódnak és ezért visszavonhatatlanul egyetértenek abban is, hogy a román hatóságok kompetensek a perek rendezésében.

 

Jelenlegi Megállapodás 2015 március 12-én volt frissítve.

Töltse le az általános szerződési feltételeket PDF formátumban