Amenda GDPR pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail

Amenda GDPR pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail

Amenda GDPR pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail

Foto: Pixabay.com

Autoritatea Nationala de Supraveghere a amendat operatorul Artmark Holding SRL pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail.

In urma investigatiei, operatorul Artmark Holding SRL a fost amendat contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 de lei.

 

In ce au constat incalcarirle normelor:

 

♦ Operatorul nu a facut dovada obtinerii consimtamantului prealabil expres si neechivoc pentru transmiterea mesajelor, incalcand astfel prevederile Regulamentului General pentru Protectia Datelor.

♦ Sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei petitii prin care se reclama faptul ca operatorul Artmark Holding SRL a ignorat solicitarea petentului de a nu mai primi mesaje comerciale pe adresa de e-mail.

 

In acest context, s-a recomandat societatii luarea masurilor necesare respectarii prevederilor art. 12 din Legea 506/2004, in vederea transmiterii de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronica numai cu consimtamantul expres prealabil al destinatarilor.

 

Comunicatul oficial privind sanctiunea aplicata a fost publicat in data de 7 octombrie 2019 pe site-ul dataprotection.ro.

 

Ce spune Autoritatea Nationala de Supraveghere

 

“Autoritatea Nationala de Supraveghere a finalizat o investigatie la operatorul Artmark Holding SRL si a constatat ca acesta a incalcat prevederile art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 si cu art. 7 din OG nr. 2/2001.

Operatorul Artmark Holding SRL a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei.

Sanctiunea a fost aplicata operatorului intrucat acesta nu a facut dovada obtinerii consimtamantului prealabil expres si neechivoc pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail, incalcandu-se dispozitiile referitoare la comunicarile nesolicitate prevazute de art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice .

In acest context, s-a recomandat societatii luarea masurilor necesare respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/2004, in vederea transmiterii de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronica numai cu consimtamantul expres prealabil al destinatarilor.

In conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului in care abonatul sau utilizatorul vizat si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a aplicat sanctiunea ca urmare a unei petitii prin care se reclama faptul ca operatorul Artmark Holding SRL a transmis petentului mesaje comerciale nesolicitate pe adresa de e-mail a acestuia fara consimtamantul sau. Astfel, desi petentul solicitase societatii sa ii fie sterse datele cu caracter personal din baza de date a operatorului intrucat fusesera obtinute fara acordul sau, acesta a continuat sa primeasca din partea Artmark Holding SRL mesaje comerciale nesolicitate pe adresa sa de e-mail.” - Directia juridica si comunicare (A.N.S.P.D.C.P.)

 

Cateva informatii despre GDPR

 

 

Ce este GDPR

 

GDPR reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

GDPR a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/4 mai 2016, a intrat in vigoare la 25 mai 2016 si este aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul intregii Uniuni Europene.

GDPR contine un set de reguli menite sa ofere cetatenilor mai mult control asupra datelor care sunt de natura sa ii identifice.

 

Cine este obligat sa implementeze GDPR

 

GDPR se aplica oricarei organizatii care opereaza in cadrul UE, precum si oricarei organizatii din afara UE care ofera bunuri sau servicii clientilor sau intreprinderilor din UE.

In cele din urma, inseamna ca aproape fiecare corporatie majora din lume va trebui sa fie pregatita la intrarea in vigoare a GDPR. Scopul GDRP este de a simplifica mediul de reglementare pentru afaceri, astfel incat cetatenii si intreprinderile sa poata beneficia pe deplin de economia digitala.

 

La ce se refera regulamentul GDPR

 

Toate firmele, organizatiile si autoritatile sunt nevoite sa respecte noile obligatii, altfel risca amezi foarte mari si procese cu clientii sau angajatii. Iata cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre acest regulament.

 

Prin date personale, regulamentul se refera la:

 

♦ Numele unei persoane fizice.

♦ Numerele de identificare.

♦ Date despre localizare.

♦ Orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei anumite persoane fizice.

♦ Orice operator de astfel de date trebuie:

♦ Sa se asigure ca datele colectate au un scop clar si nu sunt folosite in alt scop, arata o analiza GpeC.

♦ In cazul unui grup care detine mai multe firme sau al unui unei firme care detine mai multe magazine (spre exemplu), datele colectate nu pot fi folosite „la comun” deoarece scopul colectarii a fost diferit.

♦ Sa resctrictioneze accesul la datele clientilor doar angajatilor care au nevoie de acele date pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu;

♦ Sa detina un registru al evidentelor in care sa tina cont de activitatile de prelucrare a datelor deoarece activitatea acestora nu este ocazionala.

♦ Sa se asigure ca tertii cu care lucreaza sunt in UE, Spatiul Economic European, sau in alte state cu regim adecvat si ca asigura securitatea datelor; prin terti se intelege orice operator, tool, plug-in sau alte instrumente tehnice care folosesc sau colecteaza date personale, inclusiv Facebook Pixel;

♦ Sa informeze clientii, in pagina de check-out, cu privire la folosirea datelor pe care le acestia le ofera (datele de facturare si livrare) intrucat informarea clientilor cu privire la datele colectate este obligatorie din momentul colectarii datelor;

♦ Sa stearga datele la cererea clientului, daca cererea are un temei legal, indiferent daca acest lucru se face prin suprascriere sau stergere definitiva, atat timp cat procesul este ireversibil;

♦ Sa aiba acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal al angajatilor firmei.

 

Sanctiuni

 

Nerespectarea prevederilor GDPR poate avea drept rezultat o amenda de la 10 milioane de euro la 20 de milioane de euro, respectiv intre 2% si 4% din cifra de afaceri anuala globala a companiei vizate.

Amenzile vor depinde de severitatea incalcarii regulamentului si daca se considera ca firma a luat in serios masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor.

Amenda maxima de 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuala globala a companiei se va acorda la incalcarea drepturilor persoanelor vizate, transferul neautorizat international de date cu caracter personal si neadoptarea procedurilor sau ignorarea cererii accesului unei persoane la datele personale.

Amenzile de 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri anuala globala vor fi aplicate companiilor care folosesc datele cu caracter personal in alte moduri. Acestea includ nesemnalizarea cazurilor de incalcare a securitatii datelor si neasigurarea confidentialitatii si a protectiei datelor in prima etapa a proiectului.

Te-ar putea interesa si: Amenda GDPR pentru transmiterea datelor personale pe WhatsApp!

Monday, 14-October-2019
Autor: RisCo.ro

Recomandari RisCo: